RGEE Correo electrónico de contacto contacto: certificacionenerxetica@inega.es logo Inega logo DXIEM
Inscrición no RGEE para certificados de eficiencia enerxética de edificios de nova construción

Benvido ao sistema para a cumprimentación e envío das solicitudes de inscrición dos Certificados de Eficiencia enerxética para edificios de nova construción no Rexistro Galego de Eficiencia Enerxética. A través de este servizo, vostede poderá xestionar e crear novas solicitudes.

Esta é a páxina de acceso ao sistema, no que se amosan os dous métodos para acceder ao mesmo: cun certificado elctrónico da FNMT ou mediante o tecleo do seu NIF. Si opta polo acceso cun certificado, o sistema lle amosará a información previamente rexistrada no sistema, mentres que si accede tecleando o NIF, poderá unicamente crear unha nova solicitude, ou operar sobre unha solicitude creada con anterioridade sempre que introduzca o localizador da solicitude facilitado.

Acceso con certificado
Acceso con certificado
Acceso con Identificador
 
Acceso sen certificado
Información e axuda
  • A través do documento sinalado a continuación, dispón vostede dunha amplia descrición do funcionamento desta aplicación, así como do procedemento e trámites a realizar para a inscrición efectiva no RGEE: descrición da aplicación

  • Disporá tamén en todas as páxinas dunha axuda detallada da información que se lle amosa en cada momento. Dita axuda, é accesible dende o encabezamento a través da icona Axuda. Lle recomendamos que consulte ditas axudas.

  • Si o desexa, dispón de información máis detallada en canto á lexislación aplicable nas páxinas da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas e do INEGA.

  • Si ten algunha dúbida ou consulta adicional que non esté reflectida nos enlaces anteriores, no encabezamento lle amosamos un enderezo de correo electrónico a través do cal se pode poñer en contacto con nos.

  • NOTA: A opción de presentación a través do canle telemático non está dispoñible. Está prevista a súa implantación en breve.